Szkolenia

Dzięki szkoleniom będziesz miał możliwość

Zdobycia aktualnej wiedzy, popartej badaniami naukowymi oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym osób prowadzących,

  Zapoznanie z europejskimi koncepcjami  psychomotoryki,

  Natychmiastowego i długofalowego praktycznego weryfikowania swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć,

 Zdobycia umiejętności prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami oraz osobami z niepełnosprawnością,

 Program kształcenia zawiera nowoczesne i nowatorskie treści, nie występujące w innych ofertach (np. e-psychomotoryka). Jesteśmy PIERWSI. Możesz się przekonać,

  Zdobycia impulsu do własnego indywidualnego rozwoju zarówno w zakresie holistycznego postrzegania drugiego człowieka, ale również wypracowaniu własnej postawy,

  Ponieważ niezwykle istotnym elementem pracy psychomotorycznej są relacje interpersonalne oferujemy również dla prowadzących możliwość “włączenia się” w grupę osób zafascynowanych zagadnieniami psychomotoryki. Poprzez kontakty na forum, spotkania lub udział w kolejnych naszych projektach pragniemy pozostać w kontakcie.

Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki – Psychomotoryka – kursy, szkolenia, certyfikaty