Szkolenia


Dzięki szkoleniom będziesz miał możliwość:

 Zdobycia aktualnej wiedzy, popartej badaniami naukowymi oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym osób prowadzących,

  Zapoznanie z europejskimi koncepcjami  psychomotoryki,

  Natychmiastowego i długofalowego praktycznego weryfikowania swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć,

 Zdobycia umiejętności prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami oraz osobami z niepełnosprawnością,

 Program kształcenia zawiera nowoczesne i nowatorskie treści, nie występujące w innych ofertach (np. e-psychomotoryka). Jesteśmy PIERWSI. Możesz się przekonać,

  Zdobycia impulsu do własnego indywidualnego rozwoju zarówno w zakresie holistycznego postrzegania drugiego człowieka, ale również wypracowaniu własnej postawy,

  Ponieważ niezwykle istotnym elementem pracy psychomotorycznej są relacje interpersonalne oferujemy również dla prowadzących możliwość “włączenia się” w grupę osób zafascynowanych zagadnieniami psychomotoryki. Poprzez kontakty na forum, spotkania lub udział w kolejnych naszych projektach pragniemy pozostać w kontakcie.

Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki – Psychomotoryka – kursy, szkolenia, certyfikaty

news3

Wiedza

Możliwość zdobycia fachowej wiedzy z zakresu psychomotoryki

Umiejętności

Inspiracje i pomysły do wykorzystania w pracy

Praktyka

Większość zajęć ma charakter praktyczny

Zabawa

Nie tylko dzieci łatwiej przyswajają podczas zabawy

Zapisy na szkolenie

Psychomotoryka szkolenia

Zapisu na szkolenie można dokonać za pomocą poniższego formularza.

W momencie zapisu konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu zaliczki na kwotę 100 zł. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w szkoleniu oraz nazwę szkolenia i datę.

Pełnej płatności należy dokonać 2 tygodnie przed datą szkolenia.

Certyfikat zostanie wystawiony zgodnie z danymi wykorzystanymi w formularzu.

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:

Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki

38160014621824616510000001

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Pin It on Pinterest