Psychomotoryka w dialogu z SI


  Jak zastosować elementy psychomotoryki w terapii SI?

  Jak wiedzę z obszaru integracji sensorycznej wykorzystać podczas terapii psychomotorycznej?

Zapraszamy na kurs, dający nowe spojrzenie na terapię integracji sensorycznej.

Wszechstronny rozwój dziecka powinien być podstawowym celem rodziców i nauczycieli. Niestety jest grupa dzieci, która wkracza w etap nauki z różnymi obciążeniami, m.in. z zaburzeniami integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna polega na przetwarzaniu informacji przekazywanych przez zmysły tak, by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Terapeuci SI patrzą na rozwój dziecka przez pryzmat umiejętności ruchowych. Równowaga, napięcie mięśniowe, koordynacja ruchowa mają wpływ na to w jaki sposób młody człowiek przyswaja wiedzę i zdobywa nowe umiejętności.

Psychomotoryka to coś więcej…. to budowanie obrazu siebie, wykorzystując zależność pomiędzy ruchem a przeżywaniem i uczeniem się oraz budowanie relacji z rówieśnikami.

Praca w grupie motywuje do podejmowania wyzwań, rozwija kreatywność, uczy odpowiedzialności za siebie i innych. Jasno wyznaczony cel mobilizuje do działania.

Chcesz, aby Twoje zajęcia były przygodą dla dzieci i dla …. Ciebie? Szukasz nowych rozwiązań, ciekawych pomysłów, inspiracji w swojej pracy pedagogicznej/terapeutycznej?

Zapraszamy na kurs Psychomotoryka w dialogu z SI.

Koszt modułu Psychomotoryka w dialogu z SI – 399 zł.

Wiedza

Możliwość zdobycia fachowej wiedzy z zakresu psychomotoryki

Umiejętności

Inspiracje i pomysły do wykorzystania w pracy

Praktyka

Większość zajęć ma charakter praktyczny

Zabawa

Nie tylko dzieci łatwiej przyswajają podczas zabawy

Prowadzący

Agnieszka Niesobska

Oligofrenopedagog, terapeutka psychomotoryki i integracji sensorycznej, specjalistka od terapii ręki. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Prowadzenie zajęć z zakresu integracji sensorycznej oraz psychomotoryki to jej codzienna praca. Kiedy stosuje SI, a kiedy prowadzi zajęcia psychomotoryczne? W jaki sposób porównuje obie metody? O tym wszystkim opowie podczas szkolenia:)

Stale poszerza swoje horyzonty zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Zapisy na szkolenie

Zapisu na szkolenie można dokonać za pomocą poniższego formularza.
W momencie zapisu konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu zaliczki na kwotę 100 zł. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w szkoleniu oraz nazwę szkolenia i datę.

Pełnej płatności należy dokonać 2 tygodnie przed datą szkolenia.

Certyfikat zostanie wystawiony zgodnie z danymi wykorzystanymi w formularzu.

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:

Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki

38160014621824616510000001

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Pin It on Pinterest