Rozpoznawanie stanów ze spektrum autyzmu u dzieci o wyższych możliwościach funkcjonowania-z wykorzystaniem koncepcji psychomotoryki


  Dlaczego spektrum stanów a nie zaburzeń?

  Co to jest szerszy fenotyp autyzmu?

Psychopatia autystyczna (zespół Aspergera) to nie psychopatia .

Objawy zespołu Aspergera u dzieci.

Zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia SI, semantyczno-pragmatyczne zaburzenie języka, zespół Tourette’a- podobieństwa i różnice.

Koncepcja psychomotoryki w rozpoznawaniu SPE.

IKES- możliwości rozpoznania zespołu Aspergera u starszych przedszkolaków w psychomotorycznej zabawie.

Zabawa psychomotoryczna dla młodszych przedszkolaków: Lala Wala i miś Zdziś.

Analiza przypadków dzieci.

Celem warsztatu jest uwrażliwienie pedagoga- pedagoga specjalnego na potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym, które poprzez swoje zachowanie sprawia wrażenie- rozwijającego się nietypowo.

Podstawą warsztatu jest przekazanie wiadomości na temat spektrum autyzmu u dzieci o wyższych możliwościach funkcjonowania, szczególnie informacji, które mogą być przydatne dla pedagoga i pedagoga specjalnego we wstępnym, screeningowym rozpoznaniu zespołu Aspergera.  Inspiracją do rozpoznawania opisywanych SPE będzie omówiona koncepcja psychomotoryki.

Podczas warsztatu słuchacze zostaną  zapoznani z Inwentarzem Kompetencji Emocjonalno-Społecznych oraz skalami pomocnymi w różnicowaniu: zespołu Aspergera, ADHD, zaburzeń SI, semantyczno-pragmatycznego zaburzenia języka, zespołu Tourette’a ( podobieństwa i różnice).

Koszt warsztatów Rozpoznawanie stanów ze spektrum autyzmu u dzieci o wyższych możliwościach funkcjonowania-z wykorzystaniem koncepcji psychomotoryki

– 399 zł.

Wiedza

Możliwość zdobycia fachowej wiedzy z zakresu psychomotoryki

Umiejętności

Inspiracje i pomysły do wykorzystania w pracy

Praktyka

Większość zajęć ma charakter praktyczny

Zabawa

Nie tylko dzieci łatwiej przyswajają podczas zabawy

Prowadzący

Joanna Kruk-Lasocka

Prof. dr hab. na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od wielu lat związana z psychomotoryką, inicjatorka konferencji naukowych dot. psychomotoryki oraz autorka serii publikacji pt. Psychomotoryka. Ruch pełen znaczeń. Poszerza horyzonty psychomotoryczne o pojęcie psychomotoryka spotkania. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki.

Stale poszerza swoje horyzonty zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Alicja Podstolec

Nauczycielka języka polskiego, traktująca swoje lekcje jak przygodę lub Spotkanie, które nie pozwala pozostać niezmienionym. W swojej pracy wykorzystuje założenia nauczania przez zachwyt, wierząc, że tylko on jest początkiem prawdziwego poznania. Wychodząc z założenia, że nuda jest wrogiem uczenia, wprowadza na zajęcia sporo elementów psychomotoryki, w tym gier edukacyjnych (analogowych i cyfrowych), eduroomów, niekonwencjonalnego korzystania z  przestrzeni szkolnej, nauczania sensorycznego (także za pomocą zapachu i smaku) oraz myślenia wizualnego (mapy myśli, sketchnotki). Mając świadomość, że nie uczymy się od osób, których nie lubimy, stara się budować (poprzez dbałość i uważność w codziennej praktyce, ale również przez świętowanie i celebrowanie) dobre, przyjazne relacje z uczniami, zapraszając ich do wspólnego podróżowania przez literaturę i sztukę. Jednocześnie stara się być wsparciem w rozwijaniu jednej z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętności uczenia się. Prowadzi blog edukacyjny: nieprzecietnelekcje.blogspot.com, gdzie dzieli się pomysłami na lekcje inne niż wszystkie.

Zapisy na szkolenie

Zapisu na szkolenie można dokonać za pomocą poniższego formularza.
W momencie zapisu konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu zaliczki na kwotę 100 zł. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w szkoleniu oraz nazwę szkolenia i datę.

Pełnej płatności należy dokonać 2 tygodnie przed datą szkolenia.

Certyfikat zostanie wystawiony zgodnie z danymi wykorzystanymi w formularzu.

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:

Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki

38160014621824616510000001

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Pin It on Pinterest