Publikacje

Zarys Psychomotoryki

Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Teoria i Praktyka
Podręcznik ten stanowi przegląd koncepcji psychomotorycznych powstałych w ciągu ostatnich 60 lat, objaśnia i systematyzuje ich rozwój oraz pojęcia kluczowe.
Każda z koncepcji psychomotorycznych jest analizowana oraz ilustrowana typowymi dla nich zestawami ćwiczeń, które są również przedstawione na zdjęciach.
Objaśnione zostały także najnowsze, neurofizjologiczne zasady uczenia się i uczenia się przez ruch.W oparciu o nie autorzy opracowali i ugruntowali naukowo nową metodę terapii psychomotorycznej i całościowego wspierania rozwoju (psychomotorykę empowermentu). Metoda ta  została dokładnie omówiona oraz przedstawiona w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym. Publikacja została również wzbogacona licznymi zdjęciami, które ilustrują możliwości oraz sposób stosowania psychomotoryki empowermentu  w pracy pedagogiczno-terapeutycznej.Przedstawiono także badania potwierdzające skuteczność psychomotoryki.

Wydawnictwo Harmonia Universalis
ISBN 978-83-7744.013-1

346-450_584r

Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką

Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch
Autorzy opisują w jasny i przystępny sposób skomplikowane problemy wychowawcze, oraz rozwojowe, które coraz częściej obserwuje się u dzieci: zaburzenia percepcji, częściowe zaburzenia sprawności, trudności w nauce, zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentracji, problemy motoryczne i wiele innych.
W książce opisywane są szczegółowo możliwe sposoby terapii dzieci, z wymienionymi problemami, jak również na bazie „konkretnych przypadków” porównywane jest podejście stosowane w terapii Integracji Sensorycznej z podejściem stosowanym w Psychomotoryce, oraz wykazane są implikacje tych podejść.
Omówienia te prowadzą do sformułowania koncepcji Psychomotoryki Empowermentu i stanowią praktyczną pomoc dla zainteresowanych rodzin i specjalistów.

Wydawnictwo Akapit
ISBN 978-83-63955-39-7

integracja-sensoryczna-okladka-ksiazki-2_3mai-450x640

Psychomotoryka. Ruch pełen znaczeń

Autorzy opisują w jasny i przystępny sposób skomplikowane problemy wychowawcze, oraz rozwojowe, które coraz częściej obserwuje się u dzieci: zaburzenia percepcji, częściowe zaburzenia sprawności, trudności w nauce, zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentracji, problemy motoryczne i wiele innych.
W książce opisywane są szczegółowo możliwe sposoby terapii dzieci, z wymienionymi problemami, jak również na bazie „konkretnych przypadków” porównywane jest podejście stosowane w terapii Integracji Sensorycznej z podejściem stosowanym w Psychomotoryce, oraz wykazane są implikacje tych podejść.
Omówienia te prowadzą do sformułowania koncepcji Psychomotoryki Empowermentu i stanowią praktyczną pomoc dla zainteresowanych rodzin i specjalistów.

Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ISBN 978-83-63955-39-7

ruch-pełen-znaczeń-1

Psychomotoryka 2. Ruch pełen znaczeń

Artykuły zawarte w niniejszej monografii dotyczą aktualnych treści związanych z rozwojem psychoruchowym dziecka jak i osoby dorosłej.

Książka skierowana jest nie tylko do specjalistów, lecz także do rodziców wychowujących dzieci potrzebujące dodatkowego wsparcia rozwoju.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, szybkie tempo życia, oraz częsty niedobór aktywności ruchowej, prowadzą do nieprawidłowego rozwoju w sferze emocjonalno-psychicznej i motorycznej, wpływając negatywnie na jakość życia i utrudniając przy tym codzienne funkcjonowanie.

Konsekwencją takiej sytuacji jest potrzeba profilaktyki I terapii.

Książka ta składa się z czterech części.

W części pierwszej (psychomotoryka w ujęciu Interdyscyplinarnym) omówione są teoretyczne podstawy Psychomotoryki.

W części drugiej (psychomotoryczne podstawy rozwoju dziecka) ukazano specyfikę psychoruchowego rozwoju dzieci.

Część trzecia (psychomotoryka czynne wspieranie rozwoju dziecka) zawiera omówienie metod wspierających rozwój dziecka.

Część czwarta (psychomotoryka w trosce o dobro stan człowieka dorosłego) poświęcona jest relaksacyjnej pracy z ciałem.

Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ISBN 9788362302499

ruch-pełen-znaczeń-2-450x640

Psychomotoryka 3. Ruch pełen znaczeń

W trzeciej części cyklu „Ruch pełen znaczeń” następuje zmiana w podejściu do podmiotu psychomotorycznych oddziaływań, jak i przesunięcie akcentów z jej podwalin teoretycznych.
Psychomotoryka czasów, w jakich żyjemy, wiąże się ściśle ze zmianą paradygmatu pedagogiki. Można chyba powiedzieć, że doczekaliśmy się pełnego zrozumienia myśli Marii Grzegorzewskiej: „Nie ma kaleki, jest człowiek”. (fragment wstępu).
Pozycja zawiera 15 artykułów w większości o charakterze naukowym, w trzech tematycznie spójnych rozdziałach. Ukazuje konieczność istotnych zmian w podejściu do rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych, podejmowania działań profilaktycznych i interwencyjnych w oparciu o holistyczne rozumienie istnienia biopsychologicznej zmienności człowieka. (z recenzji prof. DSW dr hab. Danuty Kornafel)

 

Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
ISBN 9788365408198

ruch-pełen-znaczeń-3

Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci

Monografia autorstwa Joanny Kruk-Lasockiej pt. Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu wpisuje się w aktualne wyzwania, potrzeby i oczekiwania polskiej pedagogiki specjalnej, osób oraz rodzin mających dzieci ze spektrum autyzmu, specjalistów zajmujących się w praktyce tymi zaburzeniami, a także kandydatów na specjalistów przygotowujących się do podjęcia wyzwania wspierania dzieci i ich rodzin. Książka stanowi swoiste przesłanie autorki skierowane do wszystkich przywołanych wyżej grup społecznych, dotyczące realizacji wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem oraz możliwego wspomagania dzieci w ich rozwoju na kolejnych etapach życia. Celem jest bowiem szeroko pojęte dobro dzieci oraz osób będących ich opiekunami. Publikacja cechuje się wnikliwą refleksją, znajomością analizowanej problematyki w perspektywie zarówno naukowej, jak i praktycznej, a także znakomicie przeprowadzoną kwerendą literatury naukowej – polskiej i światowej, współczesnej i historycznej, opisującej zagadnienie autystycznego spektrum oraz zespołów i zaburzeń zbliżonych w objawach do spektrum autyzmu. Jestem przekonana, że książka trafi do szerokiego grona czytelników, że znajdzie wśród nich należne uznanie i będzie drogowskazem, jak postępować z dzieckiem autystycznym, działając na rzecz jego szeroko pojętego dobra i przy uwzględnieniu humanistycznego, profesjonalnego oraz prorozwojowego kontekstu podejmowanych starań.

Oficyna Wydawnicza Impuls 2021
ISBN: 978-83-8095-926-2

9788380959262