Prowadzący

Andrzej Majewski

Psychomotoryk i Motopedagog. Posiada specjalistyczne wykształcenie: terapia metodą M. Frostig, Psychogerontologia, Heilpadagogik (pedagogika specjalna). Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie (Erlangen-Norymberga) dotyczyła nowych założeń wspierania w pedagogice i terapii. Przez wiele lat prowadził praktykę adresowaną między innymi do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin. Ceniony wykładowca niemieckich uczelni wyższych (Norymberga, Monachium) oraz polskich (Wrocław). Autor licznych artykułów i książek specjalistycznych. Wraz z żoną Jolantą opracowali autorską koncepcję „Integratywnego pedagogiczno-terapeutycznego wspierania rozwoju” określaną „psychomotoryką empowermentu”. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki, autor kursów i szkoleń, prowadzi wykłady gościnne w Polsce i Niemczech.

Jolanta Majewska

Psychomotoryk i Motopedagog. Psychoterapeutka terapii systemowej dla dzieci i młodzieży, par, rodzin i zespołów (DGSF – niem). Mediator zorientowany na klienta. Wieloletnia dyrektorka niemieckiego Interdyscyplinarnego Ośrodka Terapii i Rahabilitacji (Schwabach). Autorka licznych artykułów i książek specjalistycznych. Wraz z mężem Andrzejem opracowali autorską koncepcję „Integratywnego pedagogiczno-terapeutycznego wspierania rozwoju” określaną „psychomotoryką empowermentu”. Prowadzi kursy, warsztaty oraz wykłady gościnne w Polsce i Niemczech. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki, autorka kursów i szkoleń, prowadzi wykłady gościnne w Polsce i w Niemczech.

Joanna Kruk-Lasocka

Prof. dr hab. na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od wielu lat związana z psychomotoryką, inicjatorka konferencji naukowych dot. psychomotoryki oraz autorka serii publikacji pt. Psychomotoryka. Ruch pełen znaczeń. Poszerza horyzonty psychomotoryczne o pojęcie psychomotoryka spotkania. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki.

Anna Suchon

Pedagog specjalny, posiada długoletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Adiunkt w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej. Tytuł psychomotoryka oraz gerontopsychomotoryka uzyskała na Akademii Psychomotoryki i Motopedagogiki w Niemczech. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki.

Mariusz Dorot

Pedagog, terapeuta, gerontolog, gerontopsychomotoryk. Jest absolwentem Instytutu Studiów nad Rodziną oraz studiów podyplomowych z zakresu gerontologii oraz wiedzy o kulturze. Ukończył studium organizacji czasu w starszym wieku KLANZA, studium metodyczne dotyczące aktywizacji kulturalnej osób starszych oraz kurs psychomotoryki i gerontopsychomotoryki w Niemczech. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, które zdobywał w organizacjach pozarządowych, placówkach pomocy społecznej, placówkach edukacyjnych oraz w pracy indywidualnej. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych działaniach animacyjnych skierowanych do osób starszych niesamodzielnych i osób z chorobami otępiennymi.

Agnieszka Niesobska

Oligofrenopedagog, terapeutka psychomotoryki i integracji sensorycznej, specjalistka od terapii ręki. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Prowadzenie zajęć z zakresu integracji sensorycznej oraz psychomotoryki to jej codzienna praca. Kiedy stosuje SI, a kiedy prowadzi zajęcia psychomotoryczne?
W jaki sposób porównuje obie metody? O tym wszystkim opowie podczas szkolenia:)

Stale poszerza swoje horyzonty zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Alicja Podstolec

Nauczycielka języka polskiego, traktująca swoje lekcje jak przygodę lub Spotkanie, które nie pozwala pozostać niezmienionym. W swojej pracy wykorzystuje założenia nauczania przez zachwyt, wierząc, że tylko on jest początkiem prawdziwego poznania. Wychodząc z założenia, że nuda jest wrogiem uczenia, wprowadza na zajęcia sporo elementów psychomotoryki, w tym gier edukacyjnych (analogowych i cyfrowych), eduroomów, niekonwencjonalnego korzystania z  przestrzeni szkolnej, nauczania sensorycznego (także za pomocą zapachu i smaku) oraz myślenia wizualnego (mapy myśli, sketchnotki). Mając świadomość, że nie uczymy się od osób, których nie lubimy, stara się budować (poprzez dbałość i uważność w codziennej praktyce, ale również przez świętowanie i celebrowanie) dobre, przyjazne relacje z uczniami, zapraszając ich do wspólnego podróżowania przez literaturę i sztukę. Jednocześnie stara się być wsparciem w rozwijaniu jednej z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętności uczenia się. Prowadzi blog edukacyjny: nieprzecietnelekcje.blogspot.com, gdzie dzieli się pomysłami na lekcje inne niż wszystkie.