Impuls 1

Duża dawka podstawowej wiedzy z zakresu psychomotoryki.

 • Psychomotoryka – główne założenia i znaczenie psychomotoryki dla rozwoju dziecka.
 • Postrzeganie. Jak dzieci postrzegają świat – znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej.

Kto z Was uczył się prowadzenia samochodu? Nasze oczy widziały wtedy wszystko. Ale… Czy siadając pierwszy raz za kółkiem umieliście ocenić odległość dzielącą Was od drugiego samochodu? Czy umieliście ocenić czas, który zajmie Wam dojazd do drugiego samochodu, uwzględniając szybkość obu aut? Czy umieliście zaparkować, zawrócić? Konieczna była nauka doznań płynących ze zmysłów, ponieważ postrzegania trzeba się nauczyć. (Na podstawie książki Zarys psychomotoryki J. A. Majewskich).Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy psychomotoryki oraz możliwość jej praktycznego zastosowania w terapii dzieci i młodzieży. Wyjaśniona zostanie zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem, nauką i działaniem.

Szkolenie odbywać się będzie głównie w formie warsztatów. Duża ilość zajęć praktycznych umożliwia wykorzystanie doświadczeń zdobytych na szkoleniu bezpośrednio w swojej pracy z dziećmi.

Impuls 2

Dodatkowy zastrzyk wiedzy psychomotorycznej. Omówiony zostanie mózg i jego niesamowite funkcje.

Jak działa mózg? Co wpływa na to, że pewnych rzeczy uczymy się szybciej, a innych z trudem?Przypomnij sobie najważniejsze wydarzenia z swojego dzieciństwa. Które sceny stanęły Ci przed oczami? Te, które były dla Ciebie najważniejsze, te w których czułaś/eś emocje!

Warunkiem wytworzenia nowych połączeń mózgu jest odpowiednie pobudzanie ich aktywności. Pobudzanie to zapewniają nasze doświadczenia, zarówno te natury psychicznej, jak i w sferze motorycznej. Im bardziej różnorodne i bogate w treści są te doświadczenia, tym bardziej efektywne połączenia powstają w naszych mózgach. Proces ten działa również w drugą stronę – połączenia nieużywane z czasem mogą stać się nieaktywne, a mózg zaczyna je traktować jako zbędne i po pewnym czasie znikają one bez śladu.
Neuroplastyczność pokazuje, iż rozwój mózgu oraz wszelkich cech osobowościowych, psychicznych i intelektualnych nie jest zdeterminowana przez geny. Czyli… to pole to działania dla nas! Na zajęciach z psychomotoryki chcemy wspomagać rozwój poprzez szeroką ofertę różnych działań i doświadczeń – psychicznych i motorycznych, które bezpośrednio wpływają na rozwój mózgu. Psychomotoryczne wspieranie rozwoju wpływa pozytywnie i bezpośrednio na rozwój osobowy człowieka.

E-psychomotoryka

Impreza rodzinna. Czwórka dzieci. Każde z nosem wlepionym w komórkę/tablet. Znacie taki obrazek? Jak można dzieci wyciągnąć z cyfrowego świata? Czy możliwe jest połączenie ruchu z wirtualną rzeczywistością?

Żyjemy w świecie, w którym na każdym kroku spotyka się technologię. Dzieci i młodzież, z którymi pracujemy to pokolenie cyfrowe, to pokolenie cyberświata. Jeżeli warunkiem nauki, jest zaangażowaniem całej osobowości odbiorcy to jako nauczyciele, terapeuci wejdźmy do tego świata technologii. Istnieje w nim wiele narzędzi, dzięki którym przygotujemy takie zajęcia, które zafascynują pokolenie cyfrowych odbiorców. A jeżeli dołożymy do tego trochę napięcia związanego np. z fabułą zajęć lub zajęciami w postaci escape roomu… to zaangażowanie nawet tych najmniej zaangażowanych mamy jak w banku! ?Jak wykorzystać zdobycze technologii do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą?

Jak technologia wpływ na rozwój ich mózgów?

Jak wykorzystać elementy kodowania i programowania w zajęciach psychomotorycznych?

Te pytania rozważymy w module e-psychomotoryka. Zostaną także przedstawione gotowe narzędzia, które można wykorzystać do tworzenia scenariuszy psychomotorycznych.

Na szkolenie zapraszamy nauczycieli i terapeutów wszystkich poziomów nauczania. Prezentujemy narzędzia, a to Wy decydujecie, jaką treścią je wypełnicie – czy będzie to poszukiwanie ukrytego skarbu, wprowadzenie liczby, omówienie gatunków literackich, czy poznanie życiorysy któregoś z polskich królów.

Nie bójcie się! Komputery pod pachę i przybywajcie:)

Psychomotoryka Ja-Ty-My

Coraz częściej wśród dzieci występuję potrzeba uczestnictwa w zajęciach trenujących umiejętności społeczne. W psychomotoryce JA-TY-MY poruszamy aspekt emocji, komunikacji, współdziałania
zarówno w parze, jak i w grupie. Kto z nas w szkole nie brał udziału w zawodach sportowych, nie grał w dwa ognie, czy inną grę zespołową? Pamiętacie, jak trudno było przełknąć porażkę, gdy padał wyrzut „to przez niego przegraliśmy!”? Przygotowujemy zadania ruchowe w taki sposób, by równocześnie ćwiczyły zachowania społeczne pośród dzieci. Część zadań konstruujemy w taki sposób, by osiągnięcie celu było możliwe tylko przy współdziałaniu – bo jak mówił Thomas Merton „Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem”.

Na szkoleniu przeanalizujemy funkcjonowanie dziecka, gdy działa ono:

 • Samo,
 • W parze,
 • W grupie.

Wszystkie działania omówimy w dwóch aspektach:

 • Działania do osiągnięcia wspólnego celu,
 • Działania rywalizacyjne.

Sprawdzimy, jakie mechanizmy kierują poszczególnymi relacjami.

I tradycyjnie zaproponujemy gotowe rozwiązania do wykorzystania w pracy z dziećmi:)

Psychomotoryka empowermentu

Twórcami tego konceptu są: Jolanta i Andrzej Majewscy. Psychomotoryka Empowermentu® jest metodą Integratywnego Pedagogiczno-Teraputycznego Wspieranie Rozwoju.  Opiera się na podejściu Empowerment, podmiotowym podejściu Zimmer koncentrującym się na dziecku, pedagogice holistycznej, teorii osobowości skoncentrowanej na kliencie według Carla Rogersa, Teorii przywiązania oraz Transgresyjnej koncepcji człowieka według Józefa Kozieleckiego.  Metoda ta wspomaga pracę z klientem poprzez poprawę percepcji i ruch. Dynamizuje procesy rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychologiczno-emocjonalnego. Wspiera rozwój indywidualnych kompetencji dotyczących świadomości siebie, korzystania z otaczających przedmiotów, materiałów oraz nawiązywania i utrzymanie prawidłowych relacji społecznych.

Psychomotoryka w dialogu z SI

Zapraszamy na kurs, dający nowe spojrzenie na terapię integracji sensorycznej.

Wszechstronny rozwój dziecka powinien być podstawowym celem rodziców i nauczycieli. Niestety jest grupa dzieci, która wkracza w etap nauki z różnymi obciążeniami, m.in. z zaburzeniami integracji sensorycznej. Integracja sensoryczna polega na przetwarzaniu informacji przekazywanych przez zmysły tak, by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Terapeuci SI patrzą na rozwój dziecka przez pryzmat umiejętności ruchowych. Równowaga, napięcie mięśniowe, koordynacja ruchowa mają wpływ na to w jaki sposób młody człowiek przyswaja wiedzę i zdobywa nowe umiejętności.

Psychomotoryka to coś więcej…. to budowanie obrazu siebie, wykorzystując zależność pomiędzy ruchem a przeżywaniem i uczeniem się oraz budowanie relacji z rówieśnikami.

Praca w grupie motywuje do podejmowania wyzwań, rozwija kreatywność, uczy odpowiedzialności za siebie i innych.  Jasno wyznaczony cel mobilizuje do działania.

Jak zastosować elementy psychomotoryki w terapii SI, jak wiedzę z obszaru integracji sensorycznej wykorzystać podczas terapii psychomotorycznej…

Chcesz, aby Twoje zajęcia były przygodą dla dzieci i dla …. Ciebie? Szukasz nowych rozwiązań, ciekawych pomysłów, inspiracji w swojej pracy pedagogicznej/terapeutycznej?

Zapraszamy na kurs Psychomotoryka w dialogu z SI.

Psychomotoryka w edukacji szkolnej

Jak wykorzystać psychomotorykę w edukacji szkolnej?

W jaki sposób przygotować psychomotoryczne lekcje w edukacji wczesnoszkolnej?

Czy jest możliwe wzbudzenie fascynacji na lekcji w szkole ponadpodstawowej?

Na czym polega nauczanie poprzez zachwyt?

Podczas kolejnego modułu prowadzący w praktyczny sposób przedstawią możliwości wykorzystania psychomotoryki podczas edukacji na poszczególnych etapach kształcenia:

 • Edukacji przedszkolnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Edukacji wczesnoszkolnej
 • Edukacji w starszych klasach szkoły podstawowej
 • Edukacji w klasach szkoły ponadpodstawowej

Do udziału w szkoleniu zapraszamy szczególnie nauczycieli, którzy poszukują kreatywnych sposobów nauczania.

Gerontopsychomotoryka

Ambulatorium tożsamości.

Podczas modułu AMBULATORIUM TOŻSAMOŚCI ukazane zostaną fundamenty osoby pracującej (terapeuty zajęciowego, opiekuna) z osobami dotkniętymi demencją. Koncentracja wokół rozwoju osobowego poprzez wykorzystanie narzędzi pedagogicznych ukazujących wiązanie geragogiki z psychomotoryką za pomocą ruchu będzie motywem przewodnim spotkania.CELE WARSZTATU:

 • Zdefiniowanie i analiza potrzeby ruchu w komunikacji niewerbalnej;
 • Uświadomienie sobie występujących objawów bierności;
 • Wypracowanie sposobów mobilizacji do aktywnego ruchu;
 • Wyzwalanie poczucia bycia potrzebnym wśród biernych;
 • Wyznaczanie strefy aktywności;
 • Rozpoznanie u siebie kreatywnych możliwości ruchu i pozytywnej komunikacji interpersonalnej;
 • Ukazanie ruchu jako czynnika wspierającego osoby, które towarzyszą osobom starszym

Moduł jest realizowany w 4 blokach:

EMISJA – WYRAZ – EMOCJE – EKSPERYMENT

Psychomotoryka w rozpoznawaniu trudności w rozwoju dziecka przedszkolnego

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy to, co cię zaniepokoiło w zachowaniu dziecka, może sugerować trudności rozwojowe? Jakie to mogą być trudności? Jak je rozpoznać w świetle diagnozy psychomotorycznej? Jaką terapię zaproponować ? – weź udział w warsztacie

– uzyskanie podstawowej wiedzy na temat pojmowania diagnozy psychomotorycznej,
– rozpoznawanie i rozumienie objawów trudności w zachowaniu dziecka przedszkolnego jako komunikatów kierowanych do nauczyciela
– wypracowanie umiejętności wykorzystania narzędzi psychomotorycznych przydatnych nauczycielowi edukacji przedszkolnej
– opracowanie studium przypadku dziecka dla potrzeb zindywidualizowanej edukacji bądź terapii.

Możliwości rozpoznawania autyzmu u dziecka w edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy psychomotoryki

Autyzm czy nie autyzm?

Czy trudności, które obserwujesz u dziecka o dobrym intelektualnym rozwoju, mogą mieć związek z autyzmem? Jak je rozpoznać, wykorzystując narzędzia psychomotoryczne? W jaki sposób je opisać, opracować psychomotoryczne studium przypadku dziecka? Jeśli chcesz się dowiedzieć, ten warsztat jest dla Ciebie!

– uzyskanie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autyzmu u dziecka o
dobrym intelektualnym rozwoju- w świetle diagnozy psychomotorycznej
– wypracowanie umiejętności wykorzystania narzędzi psychomotorycznych w
warsztacie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
– opracowanie psychomotorycznego studium przypadku dziecka.