Impuls 1


Podstawy psychomotoryki

Duża dawka podstawowej wiedzy z zakresu psychomotoryki.
  Psychomotoryka – główne założenia i znaczenie psychomotoryki dla rozwoju dziecka.

 Postrzeganie. Jak dzieci postrzegają świat – znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej.

Kto z Was uczył się prowadzenia samochodu? Nasze oczy widziały wtedy wszystko. Ale… Czy siadając pierwszy raz za kółkiem umieliście ocenić odległość dzielącą Was od drugiego samochodu? Czy umieliście ocenić czas, który zajmie Wam dojazd do drugiego samochodu, uwzględniając szybkość obu aut? Czy umieliście zaparkować, zawrócić? Konieczna była nauka doznań płynących ze zmysłów, ponieważ postrzegania trzeba się nauczyć.
(Na podstawie książki „Zarys psychomotoryki” J. A. Majewskich).

Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy psychomotoryki oraz możliwość jej praktycznego zastosowania w terapii dzieci i młodzieży. Wyjaśniona zostanie zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem, nauką i działaniem.

Szkolenie odbywać się będzie głównie w formie warsztatów. Duża ilość zajęć praktycznych umożliwia wykorzystanie doświadczeń zdobytych na szkoleniu bezpośrednio w swojej pracy z dziećmi.

Koszt modułu Impuls 1 – 699 zł.
Impuls1 news

Wiedza

Możliwość zdobycia fachowej wiedzy z zakresu psychomotoryki

Umiejętności

Inspiracje i pomysły do wykorzystania w pracy

Praktyka

Większość zajęć ma charakter praktyczny

Zabawa

Nie tylko dzieci łatwiej przyswajają podczas zabawy

Prowadzący

Andrzej Majewski

Psychomotoryk i Motopedagog. Posiada specjalistyczne wykształcenie: terapia metodą M. Frostig, Psychogerontologia, Heilpadagogik (pedagogika specjalna). Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie (Erlangen-Norymberga) dotyczyła nowych założeń wspierania w pedagogice i terapii. Przez wiele lat prowadził praktykę adresowaną między innymi do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin. Ceniony wykładowca niemieckich uczelni wyższych (Norymberga, Monachium) oraz polskich (Wrocław). Autor licznych artykułów i książek specjalistycznych. Wraz z żoną Jolantą opracowali autorską koncepcję „Integratywnego pedagogiczno-terapeutycznego wspierania rozwoju” określaną „psychomotoryką empowermentu”. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki, autor kursów i szkoleń, prowadzi wykłady gościnne w Polsce i Niemczech.

Jolanta Majewska

Psychomotoryk i Motopedagog. Psychoterapeutka terapii systemowej dla dzieci i młodzieży, par, rodzin i zespołów (DGSF – niem). Mediator zorientowany na klienta. Wieloletnia dyrektorka niemieckiego Interdyscyplinarnego Ośrodka Terapii i Rahabilitacji (Schwabach). Autorka licznych artykułów i książek specjalistycznych. Wraz z mężem Andrzejem opracowali autorską koncepcję „Integratywnego pedagogiczno-terapeutycznego wspierania rozwoju” określaną „psychomotoryką empowermentu”. Prowadzi kursy, warsztaty oraz wykłady gościnne w Polsce i Niemczech. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki, autorka kursów i szkoleń, prowadzi wykłady gościnne w Polsce i w Niemczech.

Zapisy na szkolenie

Zapisu na szkolenie można dokonać za pomocą poniższego formularza.
W momencie zapisu konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu zaliczki na kwotę 100 zł. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w szkoleniu oraz nazwę szkolenia i datę.

Pełnej płatności należy dokonać 2 tygodnie przed datą szkolenia.

Certyfikat zostanie wystawiony zgodnie z danymi wykorzystanymi w formularzu.

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:

Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki

38160014621824616510000001

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Pin It on Pinterest