Certyfikat Terapeuty Psychomotoryki

Wszystkich pasjonatów psychomotoryki, ale również tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z psychomotoryką zachęcamy do udziału w szkoleniach oferowanych przez Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki.

Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki oferuje szkolenia podzielone na różne moduły tematyczne.

Możliwe jest uczestnictwo w wybranych modułach, zgodnie ze swoimi preferencjami Każdy moduł kończy się uzyskaniem cząstkowego certyfikatu z danego zakresu. Nie określamy czasu, w którym trzeba zaliczyć wszystkie moduły – każdy może dostosować go do swoich możliwości.

O wydanie certyfikatu może ubiegać się Osoba, która:

 • uczestniczyła w co najmniej 100 godzinach szkoleń organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki (w tym obligatoryjnie szkolenia bazowe Impuls 1 oraz Impuls 2),
 • zaliczyła zadania praktyczne przypisane do każdego modułu,
 • posiada wykształcenie pedagogiczne lub terapeutyczne.

Aby uzyskać certyfikat, należy przesłać na adres Polskiego Towarzystwa Dysleksji:

 • wniosek o wydanie certyfikatu,
 • skan dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • potwierdzenie wpłaty 50 zł. tytułem wydania dokumentu „Certyfikat Terapeuty Psychomotoryki”.

Polskie Stowarzyszanie Psychomotoryki zastrzega sobie prawo do prowadzenia szkoleń przez inne Podmioty.

Moduły:

 • Psychomotoryka – Impuls 1 (20h)
 • Psychomotoryka – Impuls 2 (20h)
 • Psychomotoryka empowermentu (20h)
 • Psychomotoryka wg Procus i Block (belgijska) (20h)
 • E-psychomotorka (20h)
 • Psychomotoryka Ja-Ty-My (10h)
 • Psychomotoryka w dialogu z SI (10h)
 • Psychomotoryka w edukacji szkolnej (20h)
 • Psychomotoryka spotkania (10h)
 • Gerontopsychomotoryka (20h)
 • Rozpoznawanie stanów ze spektrum autyzmu u dzieci o wyższych możliwościach funkcjonowania – z wykorzystaniem koncepcji psychomotoryki (20h)
 • Wczesne rozpoznawanie autyzmu i innych SPE z wykorzystaniem idei psychomotoryki (20h)

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych kursach?

Dzięki szkoleniom będziesz miał możliwość:

 • Zdobycia aktualnej wiedzy, popartej badaniami naukowymi oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym osób prowadzących,
 • Zapoznanie z europejskimi koncepcjami  psychomotoryki,
 • Natychmiastowego i długofalowego praktycznego weryfikowania swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć,
 • Zdobycia umiejętności prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami oraz osobami z niepełnosprawnością,
 • Program kształcenia zawiera nowoczesne i nowatorskie treści, nie występujące w innych ofertach (np. e-psychomotoryka). Jesteśmy PIERWSI. Możesz się przekonać.
 • Zdobycia impulsu do własnego indywidualnego rozwoju zarówno w zakresie holistycznego postrzegania drugiego człowieka, ale również wypracowaniu własnej postawy,
 • Ponieważ niezwykle istotnym elementem pracy psychomotorycznej są relacje interpersonalne oferujemy również dla prowadzących możliwość “włączenia się” w grupę osób zafascynowanych zagadnieniami psychomotoryki. Poprzez kontakty na forum, spotkania lub udział w kolejnych naszych projektach pragniemy pozostać w kontakcie.