Psychomotoryka w edukacji szkolnej


  Jak wykorzystać psychomotorykę w edukacji szkolnej?

  W jaki sposób przygotować psychomotoryczne lekcje w edukacji wczesnoszkolnej?

 Czy jest możliwe wzbudzenie fascynacji na lekcji w szkole ponadpodstawowej?

 Na czym polega nauczanie poprzez zachwyt?

Podczas kolejnego modułu prowadzący w praktyczny sposób przedstawią możliwości wykorzystania psychomotoryki podczas edukacji na poszczególnych etapach kształcenia:

  • Edukacji przedszkolnej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • Edukacji wczesnoszkolnej
  • Edukacji w starszych klasach szkoły podstawowej
  • Edukacji w klasach szkoły ponadpodstawowej

Do udziału w szkoleniu zapraszamy szczególnie nauczycieli, którzy poszukują kreatywnych sposobów nauczania.

Koszt modułu Psychomotoryka w edukacji szkolnej – 399 zł.

Wiedza

Możliwość zdobycia fachowej wiedzy z zakresu psychomotoryki

Umiejętności

Inspiracje i pomysły do wykorzystania w pracy

Praktyka

Większość zajęć ma charakter praktyczny

Zabawa

Nie tylko dzieci łatwiej przyswajają podczas zabawy

Prowadzący

Agnieszka Niesobska

Oligofrenopedagog, terapeutka psychomotoryki i integracji sensorycznej, specjalistka od terapii ręki. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada wieloletnią praktykę w pracy z młodszym pokoleniem – prowadzi zarówno zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, jak i jest wychowawcą klasy. Na co dzień wykorzystuje psychomotorykę oraz SI w swojej pracy.

Stale poszerza swoje horyzonty zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Alicja Podstolec

Nauczycielka języka polskiego, traktująca swoje lekcje jak przygodę lub Spotkanie, które nie pozwala pozostać niezmienionym. W swojej pracy wykorzystuje założenia nauczania przez zachwyt, wierząc, że tylko on jest początkiem prawdziwego poznania. Wychodząc z założenia, że nuda jest wrogiem uczenia, wprowadza na zajęcia sporo elementów psychomotoryki, w tym gier edukacyjnych (analogowych i cyfrowych), eduroomów, niekonwencjonalnego korzystania z  przestrzeni szkolnej, nauczania sensorycznego (także za pomocą zapachu i smaku) oraz myślenia wizualnego (mapy myśli, sketchnotki). Mając świadomość, że nie uczymy się od osób, których nie lubimy, stara się budować (poprzez dbałość i uważność w codziennej praktyce, ale również przez świętowanie i celebrowanie) dobre, przyjazne relacje z uczniami, zapraszając ich do wspólnego podróżowania przez literaturę i sztukę. Jednocześnie stara się być wsparciem w rozwijaniu jednej z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętności uczenia się. Prowadzi blog edukacyjny: nieprzecietnelekcje.blogspot.com, gdzie dzieli się pomysłami na lekcje inne niż wszystkie.

Zapisy na szkolenie

Zapisu na szkolenie można dokonać za pomocą poniższego formularza.
W momencie zapisu konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu zaliczki na kwotę 100 zł. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w szkoleniu oraz nazwę szkolenia i datę.

Pełnej płatności należy dokonać 2 tygodnie przed datą szkolenia.

Certyfikat zostanie wystawiony zgodnie z danymi wykorzystanymi w formularzu.

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:

Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki

38160014621824616510000001

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.

Pin It on Pinterest