Certyfikat Terapeuty Psychomotoryki


Wszystkich pasjonatów psychomotoryki, ale również tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z psychomotoryką zachęcamy do udziału w szkoleniach oferowanych przez Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki.

Pełne szkolenie, kończące się uzyskaniem Certyfikatu Terapeuty Psychomotoryki składa się z 10 modułów. Certyfikat daje uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą psychomotoryki. Absolwenci otrzymują podwójny certyfikat: Certyfikat Terapeuty Psychomotoryki wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Psychomotoryki oraz Certyfikat Terapeuty Psychomotoryki Empowermentu wydawany przez Akademię Psychomotoryki z Niemiec.

Możliwe jest również uczestnictwo tylko w wybranych modułach, zgodnie ze swoimi preferencjami Każdy moduł kończy się uzyskaniem cząstkowego certyfikatu z danego zakresu. Nie określamy czasu, w którym trzeba zaliczyć wszystkie moduły – każdy może dostosować go do swoich możliwości.

W celu otrzymania Certyfikatu Terapety Psychomotoryki konieczne jest udokumentowanie posiadanie wykształcenia pedagogicznego. Możliwe jest uczestnictwo w szkoleniach również studentów kierunków pedagogicznych, certyfikat zostanie w takim przypadku wydany w późniejszym czasie – po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych.

Większość modułów obejmuje 20 godzin dydaktycznych, realizowanych w ciągu dwóch dni.

 

Moduły:

 • Psychomotoryka – Impuls 1
 • Psychomotoryka – Impuls 2
 • Psychomotoryka empowermentu
 • Psychomotoryka wg Procus i Block (belgijska)
 • E-psychomotorka
 • Psychomotoryka Ja-Ty-My (10h)
 • Psychomotoryka w dialogu z SI (10h)
 • Psychomotoryka w edukacji szkolnej
 • Psychomotoryka spotkania (10h)
 • Gerontopsychomotoryka

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć w naszych kursach?

Dzięki szkoleniom będziesz miał możliwość:

 • Zdobycia aktualnej wiedzy, popartej badaniami naukowymi oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym osób prowadzących,
 • Zapoznanie z europejskimi koncepcjami  psychomotoryki,
 • Natychmiastowego i długofalowego praktycznego weryfikowania swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć,
 • Zdobycia umiejętności prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami oraz osobami z niepełnosprawnością,
 • Program kształcenia zawiera nowoczesne i nowatorskie treści, nie występujące w innych ofertach (np. e-psychomotoryka). Jesteśmy PIERWSI. Możesz się przekonać.
 • Zdobycia impulsu do własnego indywidualnego rozwoju zarówno w zakresie holistycznego postrzegania drugiego człowieka, ale również wypracowaniu własnej postawy,
 • Ponieważ niezwykle istotnym elementem pracy psychomotorycznej są relacje interpersonalne oferujemy również dla prowadzących możliwość “włączenia się” w grupę osób zafascynowanych zagadnieniami psychomotoryki. Poprzez kontakty na forum, spotkania lub udział w kolejnych naszych projektach pragniemy pozostać w kontakcie.

 

 

Pin It on Pinterest